[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

PVCs not expandable when created from default strorageclass?Hi all,

 

Having OKD 3.11 with containerized GlusterFS 4.1.8 I’ve created storage class with “allowVolumeExpansion: true”, and set it as default.

Then fro WebGUI I’ve created 2 volumes, 1st one not choosing storage class, just to test and see if default applies, and 2nd one selecting GlusterFS storage class.

Both volumes were created BUT only 2nd one is expandable... And 1st have no annotation “using storage class glusterfs

Is this how it should work or is it some kind of bug?

Is there any other way to always enforce a specific storage class (with full behavior, including  “allowVolumeExpansion: true”)?

 

 

Pozdrawiam / Best Regards

 

Jakub Ciaś
Sr. DevOps Expert
Tech / Infra / IaaS / Linux & UNIX / Open XaaS

M +48 667-974-987
E
Jakub Cias ing com

https://shp-app.pl.ing-ad/apps/mailsignature/Lists/Images/podpis_logo.png
ING Services Polska
ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice


Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem przesyłki lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości czy też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.

---
The information in this electronic mail message is private and confidential, and only intended for the addressee. Should you receive this message by mistake, please contact the sender immediately. Any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited and illegal.

 

ING Business Shared Services B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, VAT PL 526-319-58-54, działająca w Polsce w formie oddziału, pod firmą ING Business Shared Services B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice, NIP: 2050005130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702305.

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]